Головна Контакти У вибране
 • Навігація по сайту

  Анонс подій у БПК

  Посилання

  Адміністрація Президента України Урядовий портал Міністерство освіти і науки України osvita.ua

  Коледж в соціальних мережах

  Офіційна спільнота коледжу у Facebook Новинний канал у Telegram Youtube-канал коледжу Онлайн-сервіс Google Classroom Онлайн-сервіс Google Classroom Онлайн-сервіс Google Classroom

  Відеопрезентація

  Популярне

 • Методична робота

  Методична робота в коледжі є складовою частиною навчально-виховного процесу і одним з основних видів діяльності керівників відділень та викладацького складу.

  Основною метою діяльності є підвищення професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу. 

  Координатором методичної роботи коледжу є методист Наталія Іванівна Гордійчук. 

  Основними напрямками методичної роботи є:

  • надання методичних консультацій викладачам, студентам, працівникам інших закладів освіти;
  • спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу;
  • спрямування роботи засідань обласних, регіональних методичних об’єднань педагогічних працівників;
  • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;
  • створення комплексу методичного забезпечення навчальних дисциплін;
  • розробка й упровадження в практику роботи предметних (циклових) комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення науково-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців;
  • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
  • вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення  педагогів, студентів коледжу з цим досвідом та його впровадженням;
  • залучення викладачів та студентів до навчально-методичної, науково-дослідної роботи;
  • організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної, методичної літератури, періодичної преси;
  • робота з молодими викладачами;
  • допомога в підготовці викладачів до атестації.

   

  Основними формами методичної роботи в коледжі є:

  • засідання методичної ради коледжу;
  • засідання  циклових комісій;
  • науково-методичні конференції;
  • проблемні семінари, семінари-практикуми;
  • методичні консультації;
  • тижні (декади) предметних (циклових) комісій;
  • відкриті заняття; 
  • засідання «школи молодого викладача»;
  • засідання творчої групи;
  • розробка і вдосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;
  • створення навчально-методичних матеріалів;
  • виставки педагогічних досягнень викладачів.

   

  Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.

  Ключові питання роботи методичної ради:

  • Основні напрямки методичної роботи.
  • Робота циклових комісій по формуванню професійної компетентності викладачів.
  • Затвердження навчально-методичних матеріалів викладачів.
  • Результати виставки-огляду навчально-методичних матеріалів викладачів.
  • Роль і місце самостійної роботи студентів  у системі організації навчального процесу.
  • Застосування сучасних педагогічних технологій з метою підвищення якості знань.
  • Результати проведення тижнів (декад) циклових комісій.
  • Напрямки удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

   

  Науково-методичні конференції, проблемні семінари, семінари-практикуми розглядають питання наукової організації праці викладацького складу, впровадження нових методів і засобів навчання:

  • Компетентнісний підхід до організації навчання та формування в молоді ключових компетентностей.
  • Нові стандарти дошкільної освіти в Україні.
  • Створення електронних освітніх ресурсів як інноваційний метод викладання.
  • Створення та ефективне використання навчально-методичних матеріалів як необхідна складова професійної компетентності викладача.

   

  Тижні (декади) циклових комісій проводяться відповідно до плану методичної роботи з метою вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної майстерності викладачів, обміну педагогічним досвідом, забезпечення належних умов для розвитку інтелектуальних здібностей, творчої активності студентів.

  У методичному кабінеті щорічно узагальнюється позитивний педагогічний досвід викладачів.

  «Методичний вісник коледжу» є формою узагальнення і пропаганди кращого педагогічного досвіду викладачів. Навчально-методичні матеріали укомплектовані за рубриками:

  - Організація навчального процесу
         (положення, методичні рекомендації для організації навчальної діяльності).
  - Компетентнісний підхід: роздуми «за» і «проти»
         (виступи педагогів на методичних об’єднаннях, семінарах, практикумах).
  - Методична скарбничка 
         (з досвіду викладачів).
  - Педагогічна творчість викладачів: 
          Сучасне заняття (конспекти навчальних занять).
          Виховна робота (сценарії позанавчальних заходів).
          Педагогічна практика (методичні рекомендації, інструктивно-методичні матеріали до педагогічної практики).
  - Робота з обдарованими студентами. 
          Науково-пошукова робота.
          Творчі здобутки та спортивні досягнення

  На базі коледжу систематично проводяться засідання обласних та регіональних методичних об’єднань для різних категорій педагогічних працівників.

  Педагоги навчального закладу є авторами багатьох посібників, наукових публікацій, які щорічно реєструються в бібліографічному довіднику  методичних матеріалів викладачів Бердичівського педагогічного коледжу.

   

  Гордійчук Наталія Іванівна - методист коледжу, викладач вищої категорії, старший викладач. 

   


   

  Моніторинг методичної роботи Бердичівського педагогічного коледжу в 2015-2016 н.р.

  Підготувала
  методист коледжу
   Гордійчук Н.І.

  Методична робота  Бердичівського педагогічного коледжу базується на принципах відкритості, оперативності, мобільності, оптимального поєднання індивідуальних і колективних форм та спрямована на підвищення кваліфікації, професійної майстерності викладачів, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, формування нового педагогічного мислення,забезпечення високої якості освітніх послуг. 

  В 2015-2016 н. р. найбільш значимими та результативними були наступні напрямки.

  1. Робота з молодими педагогами в «школі професійного зростання», «школі наставництва».

  Звіти «школи наставництва» та діагностична карта професійної підготовленості молодого викладача свідчать, що всі молоді педагоги пройшли початковий етап свого професійного становлення (створення КМЗ з усіх дисциплін, оволодіння методикою проведення всіх типів навчальних занять), а окремі викладачі знаходяться на етапі удосконалення та оптимізації навчального процесу, проявляють ініціативу і творчість, продукують та реалізують сучасні педагогічні ідеї (проведення відкритих занять викладачами Шелепою О.О., Малогулко Ю.В.; створення навчально-методичного посібника викладачем Могільовцевим С.В.; керівництво науковою роботою студентів викладачем Кицаком Б.В.).

  2. Моніторинг та індивідуальні методичні консультації щодо удосконалення КМЗ навчальних дисциплін.

   

  3. Ознайомлення педагогів з перспективними моделями педагогічного досвіду.

  3.1. Відвідування відкритих навчальних занять.

  Протягом навчального року викладачами коледжу проведено 64 відкритих заняття. Більшість з яких носять сучасний інноваційний характер та стали справжньою школою професійної майстерності для колег.

  3.2. Проведення тематичних тижнів циклових комісій.

  Проблема міждисциплінарної інтеграції як інструменту підвищення рівня фахової підготовки майбутнього педагога,  на теоретичному та практичному рівнях, розкривалась викладачами циклової комісії природничих та фізико математичних дисциплін (викладачі Будаківська Л.Й., Уткіна О.В., Лагута А.В., Чернецька В.О., Заблоцька Т.В.).

  Проблема впровадження ІКТ в навчальний процес найбільш яскраво та інноваційно пройшла через тиждень циклової комісії викладачів музично-теоретичних дисциплін (викладачі Літкович О.Ф., Жеревчук І.М.).

  Проблема практико орієнтованого навчання засобами професійно зоорієнтованих завдань піднімалась викладачами комісій педагогіки та психології, окремих методик (викладачі Гордійчук Н.І., Ісмаїлова Н.І., Солоп Т.І., Мельник Г.О.).

  У викладачів суспільно-філологічних дисциплін ефективно працює технологія особистісно орієнтованого, проблемного навчання, розвитку критичного мислення у студентів (викладачі Стельмах Т.П., Кушнерьова О.П., Кицак Л.В., Концевич О.В.).

  Практичну музичну підготовку студентів ефективно здійснюють викладачі Стеценко А.Г., Дубцова В.М., Сищенко Л.Б., Галів Л.В., Сватула Е.В., Дьячук О.А., Заруба Л.С., Яблонська О.В.

  3.3. Проведення групових форм методичної роботи.

  В умовах економії та оптимізації навчального процесу педагогічно виправданим стало проведення спільних засідань циклових комісій. Так, на високому методичному рівні пройшли засідання викладачів суспільно-філологічних дисциплін (презентація досвіду викладача Малютенко З.М. на тему: «Технології розвитку критичного мислення як засіб формування інноваційної особистості»), засідання викладачів природничих та фізико-математичних дисциплін (викладачі Будаківська Л.Й., Уткіна О.В., Лагута А.В., Чернецька В.О., Заблоцька Т.В. презентували власні педагогічні знахідки по впровадженню міждисциплінарного принципу навчання в контексті освітніх реформ).

  Започатковано роботу «методичної майстерні» на тему: «Педагогічні задачі як засіб формування професійної компетентності майбутніх педагогів» (методист коледжу Гордійчук Н.І.).

  В рамках «школи професійного зростання» найбільш вдалими були засідання на теми: «Сучасне заняття. Форми, методи, прийоми, оптимальне поєднання, раціональний розподіл часу на занятті» (методист коледжу Гордійчук Н.І.), «Досвід педагогів-новаторів як ресурс удосконалення персональної технології викладання» (викладач Пучковська Н.В.).

  Проведено семінар для викладачів коледжу на тему «Використання ІКТ в освітньому середовищі» (методист коледжу Гордійчук Н.І.) та семінар-практикум: «Сервіс для освіти. Організація навчального процесу через Інтернет» (викладачі Клоченок Д. К., Кірмуц Є.О.)

  4. Організація та участь в обласних та регіональних методичних обєднаннях.

  У цьому навчальному році на базі коледжу пройшла Рада директорів педагогічних ВНЗ І-ІІ р.а. центрального регіону України. Директор коледжу Лейчук А.О. презентувала досвід управлінської діяльності, який був високо оцінений.

  Керівництво роботою обласних методичних об’єднань успішно здійснюють педагоги коледжу (заступників директорів з гуманітарної освіти та виховання ВНЗ І-ІІ р.а. – Ісмаїлова Н.І., методичного об’єднання методистів ВНЗ І-ІІ р.а. – Гордійчук Н.І.).

  5. Підвищення рівня наукової співпраці викладачів коледжу з іншими закладами освіти та активна видавнича діяльність.

   

   

   

  Отже, методична робота в 2015-2016 н. р. була спрямована на підвищення професійної  майстерності педагогів, підтримку інтересів та нововведень викладачів та студентів, активну науково-видавничу діяльність, розширення інтеграційних процесів на мікро- та макро- рівнях  освітнього середовища.

   

  Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать
 •  
 • Поле тегів